12
lip

Aby otrzymać certyfikat ECDL należy zdać egzamin teoretyczny oraz egzaminy praktyczne. Pierwszy etap to egzamin teoretyczny, który obejmuje podstawy technik

IT