12
lip

Jak uzyskać certyfikat ECDL?

Aby otrzymać certyfikat ECDL należy zdać egzamin teoretyczny oraz egzaminy praktyczne. Pierwszy etap to egzamin teoretyczny, który obejmuje podstawy technik informatycznych. Część ta dotyczy podstaw użytkowania i zastosowań komputerów. Kolejne moduły to egzaminy o charakterze praktycznym. Pierwszy dotyczy użytkowania komputerów. Egzamin sprawdza znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera, aby zwiększyć efektywność jego wykorzystania. Drugi egzamin praktyczny dotyczy przetwarzania tekstów.

Sprawdza się poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Trzeci egzamin praktyczny odnosi się do arkuszy kalkulacyjnych. Uczestnik wykorzystuje oprogramowanie do przeprowadzania obliczeń takich jak przygotowywania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.Następny moduł to bazy danych. Uczestnik tworzy i wykorzystuje bazy danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.Piąty egzamin praktyczny sprawdza użycie technik graficznych, oferowanych przez komputery. Ostatni egzamin praktyczny dotyczy usług w sieciach informatycznych i komunikacyjnych.

Zdający używa ogólnoświatowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.

adwokat piła www.hedinmortensen.com
IT