22
Sie

Kurs Java dla dorosłych

Celem kursu Java jest przedstawienie jego uczestnikom możliwości języka JavaScript, które można później wykorzystać m. in. do wzbogacania stron i serwisów www o elementy interaktywne i graficzne.

Szkolenie Java jest dostosowane do pracy z osobami dorosłymi. Na zajęciach zostaną przedstawione projekty, w których wykorzystano fragmenty języka JavaScript na stronach internetowych. Uczestnicy będą wprowadzeni do podstawowych konstrukcji tego języka, omówione zostaną zmienne, instrukcje iteracyjne i warunkowe, liczby, napisy i tablice.

Kurs ma charakter czysto praktyczny i jest okazją do przećwiczenia swojej wiedzy i umiejętności. Głównym celem zajęć praktycznych jest stworzenie własnego programu. Będzie on mógł być np.

zintegrowany z konkretnym serwisem internetowym. Kursy Java są kierowane przede wszystkim do osób, które mają chociażby elementarną wiedzę odnośnie języka HTML i programowania w jakimkolwiek języku. Zajęcia kończą się otrzymaniem certyfikatu, który potwierdzi zdobycie umiejętności przez uczestnika kursu.

https://kancelaria-libero.pl/
IT