3
wrz

Transport międzynarodowy –Polska liczy się na arenie międzynarodowej

www.fuscher.com.pl

Niewątpliwe przewóz różnego typu towarów to dzisiaj znacząca gałąź gospodarki, która zdecydowanie wykracza poza granice naszego kraju.

Bowiem to właśnie transport międzynarodowy stanowi współcześnie najważniejszy czynnik rozwoju.

Warto zwrócić uwagę, że Polska bierze czynny udział w tym rozwoju ze względu na położenie geograficzne, bowiem to właśnie tutaj krzyżuje się wiele szlaków tranzytowych.

Poza tym dostęp do morza, sieć kolejowa oraz najbardziej rozbudowana sieć drogowa, stanowią międzynarodowe punkty na trasie przewozu wielu przesyłek.

Choć Polska nie należy do czołówek sprawnych i nowoczesnych sieci transportowych świata, a nasze drogi pozostawiają wiele do życzenia, to jednak liczymy się w międzynarodowym transporcie.

O czym świadczy liczba przewożonych ładunków, przez wszystkie dostępne środki transportowe.

Niemniej jednak transport drogowy oraz morski zdecydowanie wysuwa się na prowadzenie, choć zawsze mogłoby być o wiele lepiej.

księgowość online suchy las adwokatzajac.pl