7
kw.

Przy przewożeniu towaru na dalekie odległości najkorzystniejszy okazuje się transport morski. Wiele osób może zaskoczyć informacja, że aż 90 proc. światowego handlu